பொறுப்பாகாமை

பொறுப்பாகாமை இந்த பகுதியில் இடம்பெறும் பெரும்பாலான தொகுப்புகள் நமது சொந்த படைப்புகள் ஆகும். சில கட்டுரைகள் பல்வேறு ஆசிரியர்களால் எழுதப்பட்டது மற்றும் முன்னணி இணையதளத்திலிருந்து தொகுக்கபட்டவையாகும். எனவே குறிப்பிட்ட சில கட்டுரைகள் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு வலைதள உரிமையாளர் பொறுப்பாக மாட்டார். ஏதேனும் விதிமுறை மீறல்கள், மனதை புண்படுத்தும் … Continue reading பொறுப்பாகாமை