கதை சொல்லி போட்டி

மின்னஞ்சலில் (Email) அனுப்ப இயலாதவர்கள் Google drive இல் பதிவேற்றம் செய்து லிங்கை அனுப்பவும்.

Unable to send video via email, please upload into Google Drive and share the link via email.