மின்னிதழ் ஜூன் 2024

You may also like...

1 Response

  1. தி.வள்ளி says:

    நீரோடை இலக்கிய மின்னிதழ் மிக அருமை ..அட்டைப்பட அமைப்பு தலையங்கம் அனைத்தும் சிந்திக்க வைத்தது ..கவிதைகள் கதை அருமை. திரை விமர்சனம் நூல் விமர்சனம் என அனைத்து பகுதிகளும் புது பொலிவுடன் அருமையாக விளங்குகிறது மேலும் மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள் . தி.வள்ளி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *