விளம்பி வருட (2018-19) மார்கழி கோலப்போட்டி

நமது நீரோடை வாசர்களுக்கு நீரோடை சார்பில் நடத்தப்படும் கோலப்போட்டி நடை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. கலந்துகொள்ள விரும்புவோர் info@neerodai.com க்கு மின்னஞ்சல் இல் தங்களது படைப்பான கோலங்களை புகைப்படம் எடுத்து அனுப்பலாம். வெற்றி பெறும் வாசகருக்கு “குழந்தைகள் புகைப்படப்போட்டியின் பரிசுகளை” போலவே ஆச்சரிய பரிசு வழங்கப்படும் maargazhi kola potti.

கலந்துகொண்ட கோலங்களில் சில

maargazhi kola potti