Daily Archive: August 5, 2020

gothumai susiyam 5

பயத்தம் பருப்பு கோதுமை சுசியம்

ஏஞ்சலின் கமலா அவர்கள் எழுதிய சமையல் குறிப்பு – “பயத்தம் பருப்பு கோதுமை சுசியம்” – gothumai susiyam தேவையான பொருட்கள் பயத்தம் பருப்பு – 200 gmவெல்லம் – 200gmதேங்காய் – அரைமூடிஏலக்காய் – 3கோதுமை மாவு – 100gmஎண்ணெய்உப்பு – தேவைக்குசோடா உப்பு –...