அவள் கண்கள்

விழிகள் தான் பார்வைதரும் ,
ஆனால்
அவள் விழிகள் மட்டும் என் கண்களையே
கவர்ந்து விட்டதே .

aval kangal kavithai

பார்வை படும் தூரமெல்லாம்
அவள் பிம்பமாய் !

 – நீரோடை மகேஷ்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *