கனவில்

ஒரு முறை வந்தால் அது
கனவில் வந்த வானவில்.
தினம் தினம் கனவை அலங்கரித்தால்
அது என் காதல் தேவதையே உன்
கால்தடம் .

kanavil nee varuvathaal

இரவையும் நேசிக்கிறேன் கனவில் நீ
வருவதால்.

 – நீரோடை மகேஷ்

You may also like...