இதயமே அவளிடம் இருக்காதே

பெண்ணின் மனதில் இடம்
கிடைப்பது தவம் என்றால்
அவள் வாழ்வில் இடம் கிடைப்பது வரம்,
உன்னைப்போருதவரை இது உண்மை ………
என்னவளே …………..
என் இதயத்தில் உறைந்து கிடக்கும் இரதத்தின்
ஒவ்வொரு அணுவும்
உன் நினைவோடு மேலும் உறைந்துகொண்டே …….

Idhayame avalidam irukaathe

என்
இதயமே அவளிடம் இருக்காதே , என்னிடம் வந்துவிடு

 – நீரோடைமகேஷ்

Idhayame avalidam irukaathe

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *