நிலவாக மாறி

வானத்தை பிடிக்காத நட்சத்திரம்
ஒன்று பூமிக்கு வந்தது
என்னை விரும்பி ,
பூமியில் எனக்காக
வாழ ,… நிலவாக மாறி !!!!!!!!!!!

Nilavaaga maariya natchathiram

 – நீரோடைமகேஷ்

Nilavaaga maariya natchathiram

You may also like...