பிப்ரவரி 14

பிணத்திற்கு கொடுக்கும் மாலை
மரியாதை கூட வேண்டாம் ….
எங்களை பிணமாக்கி விடாதீர்கள்
என்று தான் சொல்கிறோம்
…….உண்மை காதல்……….

febraury 14 kavithai
காதலர் தின வாழ்த்துகள் ! ! ! !

 – நீரோடைமகேஷ்

febraury 14 kavithai

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *