கல்லுரி வாழ்க்கை

நட்பெனும் வார்த்தைக்கு,
அர்த்தம் தேடி சொர்க்கத்தில்
தொலைந்த என்னை ,
பிரிவு என்ற தண்டனையுடன்
நரகத்தில் கண்டெடுத்தேன்
உனைப்பிரியும் இந்த நேரம்.

Kalluri Vazhkai Kavithai

Kalluri Vazhkai Kavithai

 – நீரோடை மகேஷ்

You may also like...

1 Response

  1. care says:

    Good by..Gowrishankar