பன்பட்டேன்

என் கற்பனையின் துருவங்களை
அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறேன்.

panpatten azhagai minjum aathaarangal

உன் அழகை மிஞ்சும் ஆதாரங்கள்
எந்த கிரகத்திலும் கிடைக்கப் பெறவில்லை ..
இதை அறிந்து கொண்டது
நானாக இருந்தாலும்.,,,, காரணங்கள்
நீ தான் கண்ணே ………..

panpatten azhagai minjum aathaarangal

– நீரோடைமகேஷ்

You may also like...