தமிழ் காலண்டர்

சார்வரி வருடம் (2020 – 2021) விளக்கம்

சார்வரி வருட ராசி பலன்கள்

அமாவாசை தினங்கள்

பௌர்ணமி தினங்கள்

சார்வரி விரத தினங்கள்


Tamil Calendar

[Include:Neerodai_Tamil_Calendar]

Welcome to Neerodai Tamil Calendar. This is to bring you the tamil daily calendar leaves for your auspicious events reference. Calendars shown above is for Indian timings. Kindly consult your astrologers for the specific time for your auspicious events. 

Tamil Calendar is followed by Tamil people around the world is based on Moon and Star events. Tamil people by tradition follow the calendar to favourable events and timings.