அலங்கரிப்பது எப்போது

கனவில் மட்டுமே கைபிடித்துகடந்து வந்த பாதையில், நாம்

நிஜத்தில் நிர்ப்பது எப்போது

சொல்லடி பெண்ணே …

alangarippathu eppothu

தினம் தினம் கனவில் படையெடுக்கும்

உன் அழகு, நிஜத்தில் என் இல்லம்

அலங்கரிப்பது எப்போது ?

– நீரோடைமகேஸ்

You may also like...