ஞாபகங்கள்

வெறுத்த என்னையே

உன்னால் மறக்க முடியாத போது???????? gnayabagangal kathal kavithai

விரும்பிய உன்னை மட்டும்
என்னால் எப்படி மறக்க முடியும்…
……………………  ஞாபகங்கள்  ……………………

gnayabagangal kathal kavithai

 – நீரோடைமகேஷ்

You may also like...