வலிகளின் காரணி

இதயத்தின் அறைகளில் ஒழிந்திருக்கும்,

வலிகளின் தேடலில் இருந்த நான்

இப்போது அவசர சிகிச்சை பிரிவிவுக்காக

உன் இதயம் தேடி !

kaadhal valigalin kaarani

வலிகளின் காரணி நீ எனபது தெரியாமல்

– நீரோடைமகேஸ்

You may also like...