மாயை

என் காதல் என்னும் மாயையினால்
உடைந்தது என் இதயக்கண்ணாடி
என்று இருந்தேன் ,
ஆனால் உடைந்தது அதன் பிம்பம்
மட்டுமே??
காதல் மாயை தெரிந்து விட்டதால்!!!!!!!!!!!!

kaathal maayai

– நீரோடைமகேஷ்

You may also like...