நிஜத்தை மறந்தாய்

என் நிஜத்தில் உன் நிழலை
பதிவு செய்தேன் .
நீ உன் நிழலிலாவது என் நிஜத்தை
பதிப்பாய் என்று ..
ஆனால் நீயோ உன் நிகழ்வுகளில்
ஒன்றாய் என் நிஜத்தை
ஒதுக்கிவிட்டாய்….

nijathai maranthaai

– நீரோடைமகேஷ்

You may also like...