சிட்டுக்குருவி

கள்ளமிலா வெள்ளை சிரிப்புக்கு
சொந்தக்காரியே. sittukuruvi kavithai
உன் உணர்வுகளுக்கு ஆயிரம்
அர்த்தங்கள் சொன்ன நாள் இதுவே.

sittukuruvi kavithai
பலரின் கனவாய்ப் போன
சொர்க்க வாழ்க்கை உன் தன் வீட்டு
வாசல் வழியே காத்திருக்க,
என் இதயத்தை வருடிய வார்த்தைகளை
திரட்டி உனக்கென இக்கவிதையை எழுதுகிறேன்.

– நீரோடைமகேஸ்

sittukuruvi kavithai

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *