சமுத்திரம் தாங்காது காதலே

நீ, என் மேல் கொண்ட காதல்
என்னும் சமுத்திரத்தை
உன் இதயக் குடுவையில்
அடைக்க முற்ப்படாதே,
கல்லாய் போன உன் இதயத்தில்
ஒரு துளி ஈரம் (கல்லுக்குள் ஈரம் )
சம்மதங்கள் ……..

samuthiram thaangaathu kaathale

ஆனால் இங்கு
சமுத்திரம் எனும் என் காதல்
தாங்காது காதலியே !,?

– நீரோடைமகேஷ்

You may also like...

1 Response