தவிப்புகளில்

நம் முதல் சந்திப்பின்கடைசி நேரப்  பிரிவின் போது , thavippugalil punnagaiyin arthangal

உன் முகத்தில் கண்ட

அந்த தவிப்புகளில் புன்னகையின்

அர்த்தங்களை ஆராயிந்து கொண்டிருப்பேன்.

என் இறுதி நேரம் வரை !!!!!!!

thavippugalil punnagaiyin arthangal

 

– நீரோடைமகேஸ்

thavippugalil punnagaiyin arthangal

You may also like...