வேலை இல்லா பட்டதாரி

வேலை இல்லா பட்டதாரி Velaiyilla pattathaari
தவறுகளின் ஆர்ப்பாட்டம்
தண்டனைகளின் தயக்கம்
இரண்டுக்கும் நடுவில்.

velaiyilla pattathaari

வேலை இல்லா பட்டதாரி
இளைஞன்.

– நீரோடைமகேஷ்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *