யார் அனாதை

யார் அனாதை ?
விலகிச் சென்றவரும்  அனாதை தான்
விலக்கப் பட்டவரும் அனாதை தான்.
kavithai tamil poem who is orphan
காப்பகம் என்னும் குடும்பத் தொட்டிலில்
 குழந்தையை போட்டு விட்டு
 அனாதையாய் போகிறாள் ஒரு தாய் !!

Sharing is caring!

You may also like...

shares