கனவே கலையாதே

கனவுகளில் நீ !
கற்பனையில் நீ !
நினைவுகளாய் தொட்ரந்தாலும்,
முடிவில் நீ மட்டும் . – என் முடிவாய்.
கனவே கலையாதே.

kanave kalaiyaathe

 

 – நீரோடை மகேஷ்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *